สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นวัตกรรมเชียงใหม่ยุค 4.0 'Chiang Mai Innovation City' EP.23 | PACPODCAST

บทความ 23 ธันวาคม 2564 2,024


'เชียงใหม่' เมืองที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีศักยภาพในการเป็น "เมืองนวัตกรรม"   


PAC Podcast EP. นี้ พาขึ้นเหนือ ทัวร์เชียงใหม่ ไล่ตามคันคลอง มองอีกด้านของเมืองเชียงใหม่  ที่มีทั้งย่านนวัตกรรมการแพทย์ ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่สามารถเป็นแหล่งผลิตนวัตกรและที่สำคัญมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นบ้านหลังใหม่ของ Digital Nomad และสตาร์ทอัพจากทั่วโลก  


วันนี้เชียงใหม่พร้อมแล้วสำหรับการเป็น "เมืองนวัตกรรม"


#NIA #ChiangMai #InnovationCity #ChiangMaiCityofInnovation #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Startup #DigitalNomad