สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ครั้งที่ 2”

News 16 มีนาคม 2565 108

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ครั้งที่ 2”

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ครั้งที่ 2” ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) 

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดกิจกรรมผ่านคลิปวีดิทัศน์และต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของทุน Open innovation การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea การเขียนข้อเสนอโครงการ และตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 30 ราย 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th