สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นโยบายไม่รับของขวัญ

News 12 ธันวาคม 2565 1,840

นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)

 

 

NIA ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

❌ No Gift Policy ❌ งดรับของขวัญ กระเช้า ทุกเทศกาล

#NoGiftPolicy #NIA #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ