สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ได้ต้อนรับ Mr. Daan Roosegaarde ศิลปินและผู้ก่อตั้งบริษัท Studio Roosegaarde จากประเทศ Netherlands

News 14 ธันวาคม 2561 1,971

NIA ต้อนรับ Mr. Daan Roosegaarde

NIA ได้ต้อนรับ Mr. Daan Roosegaarde ศิลปินและผู้ก่อตั้งบริษัท Studio Roosegaarde จากประเทศ Netherlands พร้อมด้วยคุณภัทริสา บุญเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจอาวุโส จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน โดยบริษัท Studio Roosegaarde ถือเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการออกแบบเพื่อสังคมโดยการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการปรับปรุงพื้นที่เมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาชีวิตของคนในสังคมเมือง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น VAN GOGH PATH อุปกรณ์เรืองแสงบนเส้นทางจักรยาน โดยใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ WATERLIGHT การออกแบบภาพเสมือนจริงของน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสูงของน้ำที่สามาถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นการสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมถึงความสำคัญของ Climate change