สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลงานนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจ International Invention and Innovation Show INTARG 2018”

News 25 มิถุนายน 2561 2,337

NIA นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลงานนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจ International Invention and Innovation Show INTARG 2018”

NIA นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดผลงานนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจ International Invention and Innovation Show INTARG 2018” ขึ้น ณ เมืองคาโตวิค สาธารณรัฐโปแลนด์ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

งานในครั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเกียรติให้เป็น International Vice President of Jury ในการตัดสินรางวัลระดับนานาชาติดังกล่าว ซึ่งงานนี้ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยคว้ารางวัลต่างๆ มาครองกันยกทีม รวมถึงรางวัลสุดยอดผลงาน Grand Prix INTARG 2018 ซึ่งได้แก่ โครงการนวัตกรรม Sookjai จากบริษัท อาตาปี จำกัด

สำหรับรางวัลอื่นๆ จะมีผู้ประกอบการรายใดได้รางวัลอะไรบ้าง สามารถติดตามได้เลยค่ะ

รางวัล International Grand Prix INTARG 2018 และ Platinum Award
บริษัท อาตาปี จำกัด

รางวัล Gold Medal Award
บริษัท อินโนวา นาโนเทค(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินโนฟาร์ม จำกัด
บริษัท ยู้ฟิชบอล จำกัด
บริษัท แฮชแท็ค อินโนเวชั่น จำกัด

รางวัล Silver Medal Award
บริษัท เบอรรี่เทค จำกัด
บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จำกัด
บริษัท เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด
บริษัท คิวคิว(ประเทศไทย) จำกัด

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับให้แก่ผลงานนวัตกรรมของไทยในระดับสากล รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ต่อไป