homekeyboard_arrow_rightNIA ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย

NIA ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ในการนี้ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมบรรยายสรุปความเป็นมา แผนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-Based Innovation) ให้แก่คณะผู้แทนฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีการหารือถึงการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมและการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นระหว่างไทยและออสเตรียอีกด้วย

#NIA #SocialInnovation #AreaBased #ออสเตรีย