สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ Business Finland เดินหน้าชู ‘การทูตนวัตกรรม’ นำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

News 16 พฤศจิกายน 2564 600
NIA จับมือ Business Finland เดินหน้าชู ‘การทูตนวัตกรรม’ นำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ Business Finland ซึ่งได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อขยายความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากปี 2561 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยและฟินแลนด์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) การพัฒนาธุรกิจดิจิตอล (Digitalization) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การยกระดับความสามารถของเยาวชน ผ่านเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และการส่งเสริมด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) 

ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก ‘การทูตนวัตกรรม’ หรือ Innovation Diplomacy ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม”