สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

บุก! NIA Academy ผู้สร้าง “Innovator TRIBE” เผ่าพันธุ์นวัตกรสู่สังคม EP.3 | NIAnatomy

บทความ 1 กุมภาพันธ์ 2565 981

บุก! NIA Academy ผู้สร้าง “Innovator TRIBE” เผ่าพันธุ์นวัตกรสู่สังคม EP.3 | NIAnatomy

 

การพัฒนา “คน” คือสิ่งที่สำคัญ เพราะการได้มาซึ่งนวัตกรรมล้วนต้องอาศัยบุคลากรในการร่วมพัฒนาในหลายส่วน ทำให้นำมาสู่การผลักดันองค์ความรู้ด้านธุรกิจและนวัตกรรมกับทุกคนแบบทั่วถึงในทุกช่วงวัย    

 

วันนี้ใน Episode ที่ 3 จึงอยากชวนทุกคนที่รักในการเรียนรู้มาร่วมพูดคุยกับ คุณป๋อ ปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม แห่งสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)  ถึงกลไกในการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงแพลตฟอร์ม หลักสูตร และโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนกลายเป็นนวัตกรได้!

 

🎧 มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/ep3-nianatomy-podcast