สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตร PUBLIC AND PRIVATE CHIEF INNOVATION LEADERSHIP (PPCIL) ณ ประเทศฟินแลนด์ - เอสโตเนีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0063/2566
สร้างเมื่อ27 เมษายน 2566