สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโต อย่างก้าวกระโดดและต่อยอดการลงทุน (Growth) ประจำปี 2566 (Growth Program for Startup 2023) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0062/2566
สร้างเมื่อ26 เมษายน 2566