สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ
ดาว์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเพื่อบริหารจัดการการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 เลขที่ อ0087/2565
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0088/65
สร้างเมื่อ 14 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0086/65
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0085/65
สร้างเมื่อ 6 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0084/65
สร้างเมื่อ 5 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0081/65
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0080/65
สร้างเมื่อ 31 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0079/65
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ0078/65
สร้างเมื่อ 30 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ เลขที่ อ0077/2565
สร้างเมื่อ 26 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเพื่อแสวงหาและคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ และเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 4 เลขที่ อ0076/2565
สร้างเมื่อ 16 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สร้างเมื่อ 4 ส.ค. 2565