สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

714 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Thailand ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 714 หน้า
Smart City Expo World Congress (SCEWC)
• 29 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้เข้าร่วมงาน Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2018 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งในงานนี้ได้รวมหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City มานำเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมอง

NIA โดย ABC Center จัดงาน Dinner Talk
• 22 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดย ABC Center (Agro Business Creative Center) จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ AgTech Ecosystem โดยคุณอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และ co-founder Ricult และได้เชิญผู้ประกอบการในแวดวงวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมการเกษตรมากกว่า 30 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นให้เกิดการเสนอแนะทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมแก่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และการเติบโตผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในขณะนี้จากความสำคั...

• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 15 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 13 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 09 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 09 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

Thailand TOWARDS STARTUP NATION”
• 05 พฤศจิกายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA นำโดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ. NIA นำผู้แทนวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ จากสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมาคมฟินเทคประเทศไทย สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย สมาคมโปรเแกรมเมอร์ไทย ชมรมผู้ประกอบการโลจิสติกส์อิเล็กท...