สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

669 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Thailand ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 669 หน้า
• 17 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 17 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 17 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมย่าน รัตนโกสินทร์
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าว

100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers ณ.มิวเซียมสยาม
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspires) ณ มิวเซียมสยาม

รวท.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ร่วมประชุมหารือกับ NIA
• 14 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เเกียรติร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

• 10 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 10 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 07 สิงหาคม 2561 หมวดหมู่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายย่านนวัตกรรม จ.ขอนแก่น
• 17 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าวสำหรับกิจกรรมนี้จัดนำร่องใน 7 ย่าน ได้แก่...