สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

21 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Sustainability ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 21 หน้า
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Driving Thailand with Agtech Innovation” และร่วมเสวนาในประเด็น &ldq...
• 06 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประธานเครือข่าย AAACU  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าภาพหลักในการจัดสัมมนาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และเฉลิมฉลองการจัดตั้งเครือข่ายของ AAACU ครบรอบ 50 ปี  โดย ดร.พันธุ์อาจ ได้บรรยายถึง การสร้างระบบนิเวศให้สามารถส่งเสริมการเกิดนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารของประเทศไทย และควา...

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมหารือกับ Mr. Sano Shotaro
• 23 มิถุนายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมหารือกับ Mr. Sano Shotaro, Commercial Attaché จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เกี่ยวกับ Startup Promotion และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานญี่ปุ่นและต่างประเทศกับสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ ในการหารือ ดร.พันธุ์อาจ ได้กล่าวถึงแพลตฟอร์มเครือข่ายการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy Platform) ที่ดำเนินการพัฒนาจนในปัจจุบันมีหน่วยงานพันธมิตร 30 ประ...

Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030
• 25 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : บล็อก

Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030 รายงานวิจัยการคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 โดย NIA ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC เพื่อฉายภาพอนาคตการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า ใน 6 มิติ ดังนี้

อนาคตของความยั่งยืน (Future of Sustainability)  
• 05 ตุลาคม 2564 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIA x FutureTales LAB by MQDCจำนวนหน้า: 30 หน้ารายละเอียดหนังสืออนาคตของความยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร? 1 ใน 6 เล่มจากผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA: National Innovation Agency (Public Organization), Thailand และ FutureTales LAB by MQ...

เจาะเทรนด์อาหารโลกมาแรง Food Entrepreneur ต้องรู้
• 06 กันยายน 2564 หมวดหมู่ : บล็อก

โลกเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน อาหารการกินก็ต้องเปลี่ยนตาม ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด ไปจนถึงภาวะสังคมสูงวัย ล้วนมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้คนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้คนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้แต่เรื่องอาหารก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด ความอร่อยอย่างเดียวอาจไม่พอ&ldquo...

เปิดโลกมองเทรนด์ธุรกิจยุคหลังโควิด  ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดแบบยั่งยืน
• 15 กรกฎาคม 2564 หมวดหมู่ : บล็อก

55% ของผู้บริหารองค์กรทั่วโลกยอมรับว่า... โรคระบาดครั้งนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรที่มีไปอย่างสิ้นเชิงในมุมมองโลกธุรกิจ โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างไม่ประนีประนอม ต่อให้องค์กรปรับตัวให้พร้อมแค่ไหน ก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารส่วนใหญ่คงเหนื่อยล้าสะสมเต็มที ทั้งจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องและการวางแผนระยะสั้นอย่างไรก็ตาม อีกสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางศึกไวรัสร้ายที่ยังไม่...

รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการพัฒนางานประจำ”
• 13 ธันวาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการพัฒนางานประจำ” ในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน” “Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Educa...

NIA เข้าร่วมงาน ASEAN-ROK STARTUP EXPO 2019 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี สร้างความร่วมมือผลักดันสตาร์ทอัพ
• 27 พฤศจิกายน 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 อีกทั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตก...

NIA ได้ริเริ่มจัดประชุม Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA
• 07 พฤศจิกายน 2562 หมวดหมู่ : บล็อก

ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ NIA จึงได้ริเริ่มจัดประชุม Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการลงทุน การแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศสตา...

NIA จัดงาน SEASA ภายใต้แนวคิด Advancing Partnership for Sustainability
• 24 กรกฎาคม 2562 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้กำหนดจัดงาน Southeast Asia Startup Assembly (SEASA) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ตลอดจนพันธมิตรนานาช...