สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

345 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ StartUp ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 345 หน้า
• 08 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 02 มกราคม 2567 หมวดหมู่ : ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา

NIA จับมือ ส.อ.ท. โชว์ 10 ดีพเทคสตาร์ทอัพ เพิ่มดีกรีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
• 18 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดำเนิน “โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึกสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI DeepTech StartUp Connext” ขึ้น โดยเปิดเวทีโชว์ 10 ผลงานดีพเทคสตาร์ทอัพ ทดสอบการใช้งานกับภาคอุตสาหกรรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้จริง พร้อมสร้างความร่วมมือต่อยอดธุรกิจ ขยายตลาด...

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ในภูมิภาคใต้ เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mand...
• 15 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคและแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และนายภคพงศ์ พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม โดยทีมเจ้าหน้าที่ได้แนะนำกลไ...

NIA ร่วมกับ CEA ททท. เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยจัดงาน Soft Power Connext ในงาน Chiang Mai Design Week 2023
• 12 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เครือข่ายภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย อาทิ หอการค้าเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ I Chiangmai ได้ร่วมกันจัดงาน Soft Power Connext เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiangmai Design...

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House ในภูมิภาคเหนือ เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Ma...
• 09 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาคและแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และนายภคพงศ์ พรมนุชา...

NIA และเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าเร่งปั้นสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์สายเกษตร ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมภาคการเกษตรสู่การทำเกษตรแม่นยำ เพื่อช่วยยกระดับภาค...
• 05 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนร่วมมือกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย WEDO, Digital Office ภายใต้ธุ...

NIA นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ และ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเมืองฟูกูโอกะ Mr. Hiroaki...
• 03 ธันวาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย NIA เสนอให้เมืองฟูกูโอกะเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการขยายตลาดของ StartUp ญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ "Smart City" ซึ่งเมืองฟูกูโอกะต้องการความคิดเห็นจาก NIA ในการวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานต่างประเทศเช่นเดียวกัน   นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม Fukuoka Growth Next สถานที่ที่สนับสนุน...

NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม Open House เปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovat...
• 27 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยมี นายภคพงศ์พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวเปิดกิจกรรม และ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับ NIA ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนโครงการธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรแ...

NIA ได้รับเกียรติเข้าร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เรื่องแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม
• 24 พฤศจิกายน 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นายวิธพล เจาะจิตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ NIA ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เรื่องการพัฒนาระบบนวัตกรรมและการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่ระดับโลก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงลิสบอน สาธารณรั...