สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

96 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ STEAM4INNOVATOR ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 96 หน้า
กิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER” ร่วมกับ 10 โรงเรียนเครือข่าย
• 10 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรมการสร้างศูนย์ “STEAM4INNOVATOR CENTER”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 และ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ร่วมกับคุณครู 51 คน จาก 10 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายมิญช์ เมธีสุวกุล  นายศรัณย์ นวลจีน   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ)...

• 26 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : เอกสารประกอบการชี้แจ้ง

• 24 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 24 เมษายน 2566 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

Yo! และนี่คือเสียงของเด็กรักษ์ (โลก) ฟังความคิด ‘เยาวชน’ ผู้เปี่ยมด้วยความฝัน สร้างธุรกิจความยั่งยืนเพื่อโลกเพื่อเรา
• 24 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : บล็อก

👍 ‘เด็กสมัยนี้’ หนึ่งในวลีที่ใช้ได้กับหลากหลายบริบท แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้น คือการใช้เพื่อชื่นชมกับความเก่งของพวกเขา ว่ากันว่าตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยรุ่น เป็นช่วงอายุที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ มีอิสระทางความคิด กล้าลองผิดลองถูก และพร้อมศึกษาในสิ่งที่อยากเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของการเป็น ‘นวัตกร’ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับบางสิ่งบางอย่าง และ...

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK
• 02 มีนาคม 2566 หมวดหมู่ : N/A

STEAM4INNOVATOR CENTER BOOK ศูนย์สร้างนวัตกรรุ่นใหม่ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน” หรือ STEAM4INNOVATOR CENTER ซึ่งร่วมมือกับ 10 โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมร่วมสร้างห้องเรียนนวัตกรรมในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ไปด้วยกัน โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในระบบโรงเรียนภายใต้สังกัดกระทรวงศึ...

สิทธิและโอกาสแห่งการเพาะเมล็ดพันธุ์ “นวัตกร” สู่โลกอนาคต
• 20 พฤศจิกายน 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

  รู้หรือไม่? ข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกมากถึง 196 ประเทศ คือ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” โดยองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศรองรับและกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเด็กสากล” (Universal Children's Day) ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กทั่วโลกแล้ว อีกเป้าหมายสำคัญคือต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหา...

กระบวนการสร้าง ‘โค้ช’ ใน STEAM4INNOVATOR Trainers’ LAB มีหลักสำคัญอะไรบ้าง?
• 11 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   ก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการสร้างโค้ช ต้องบอกก่อนว่าโครงการ Trainers’ LAB ตั้งใจที่จะสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ผ่านการสร้างโค้ช โดยแบ่ง Phase การพัฒนา “ผู้-สร้าง-นวัตกร” ดังนี้ Phase 1 “ผู้” นำศูนย์ฯ - สร้างกลุ่มอาจารย์แกนนำ Node ผู้กระจายความรู้การโค้ชและการสร้างนวัตกรแบบ STEAM4INNOVATOR ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ Phase 2 “...

โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)
• 08 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพและสรุปผลความสำเร็จของโครงการ The Electric Playground ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ร่วมกัน "ปลุกพลังคิด(ส์) เปิดสวิตช์ไอเดีย เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า" ให้แก่เยาวชนและครูระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน 50 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 5 ศูนย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงกาตลอด 2 ปี

ชวนทำความรู้จัก "โค้ชนวัตกร" ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนวัตกรรุ่นเยาว์
• 07 สิงหาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

#TrainersLabSeries   NIA ไม่เพียงส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมไทย แต่ยังมุ่งสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญในการเป็นนวัตกร จนถึงวันนี้ โครงการ Trainer’s Lab ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้ขยายเครือข่าย ‘ผู้สร้างนวัตกร’ หรือ ‘โค้ชนวัตกร’ เพื่อผลักดันให้นวัตกรรุ่นเยาว์ไปได้ไกลกว่าที่ฝัน ผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน  ...