สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1649 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ NIA ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1649 หน้า
Ecosystem builder for Southen Regional Innovation
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA Regional Connect จับมือกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และหน่วยงานพันธมิตรจากฝั่งภาคใต้ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเวิร์กชอปการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้งาน “Ecosystem builder for Sou...

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Jari Gustafsson 
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะของ NIA ซึ่งประกอบด้วย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และเจ้าหน้าที่ NIA เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Jari Gustafsson ปลัดกระทรวงและผู้ช่วยรัฐมนตรี (Permanent Secretary, Vice-Mminister) กระทรวงการเศรษฐกิจและการจ้างงาน (Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)) แห่ง...

NIA ต้อนรับ Mr. Daan Roosegaarde
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ได้ต้อนรับ Mr. Daan Roosegaarde ศิลปินและผู้ก่อตั้งบริษัท Studio Roosegaarde จากประเทศ Netherlands พร้อมด้วยคุณภัทริสา บุญเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจอาวุโส จากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน โดยบริษัท Studio Roosegaarde ถือเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการออกแบบเพื่อสังคมโดยการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ในการปรับปรุงพื้นที่เมืองให้มีส...

NIA จับมือเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้ตอนบน
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จับมือเครือข่ายพันธมิตรภาคใต้ตอนบนแสวงหาโครงการและร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ SMEs และ startup เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการภาคใต้ตอนบนNIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 เพื่อหารือร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอการค้าจัง...

งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร”
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตรเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center) หรือ ABC Center ได้จัดงานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร” โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของผู้ประกอบการและเกิดโอกาสในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ๆผศ.ดร.ประยูร เชียววัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรม...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Innovation Awards 2017)
• 14 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 24 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นวารสารรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมี “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ECO Product / Medical Design / Food Design / Service Design “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล ซึ่งส...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (National Innovation Awards 2015)
• 13 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม ซึ่งวารสารนี้ได้มีการเผยแพร่โดยการแทรกไปพร้อมกับหนั...

งานแถลงข่าวโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่
• 12 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019NIA ร่วมหน่วยงานพันธมิตรจัดประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เดินหน้าปั้นนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ หวังปรับโฉมโครงสร้างการทำเกษตรกรรมไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 NIA โดยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และผู้อำ...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (National Innovation Awards 2014)
• 11 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2557 เป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2557 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” ด้านการออกแบบอาหารและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันน...

วารสารฉบับพิเศษงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (National Innovation Awards 2013)
• 10 ธันวาคม 2561 หมวดหมู่ : หนังสือ

ผู้แต่ง: NIAจำนวนหน้า: 12 หน้ารายละเอียดหนังสือเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2556ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม และ “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม