สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

2 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Marketinnovation ”

แสดงผล 2 ผลลัพธ์ จาก 2 หน้า
โหมโรงอย่างยิ่งใหญ่!!! กับบรรยากาศ งานอุบลอีทแอนด์อาร์ตเฟส 2022
• 02 กันยายน 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ชิมลางบรรยากาศงานแสดงศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดอุบลฯ ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยและอาหารสร้างสรรค์ สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วายสแควร์ ฟู้ดมอลล์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอ...

NIA ร่วมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมฝีมือคนไทยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
• 19 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ New Normal ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โดย NIA ได้นำ 6 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA เข้าร่วมจัดแสดงด้วยทั้งนี้ ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาจ...