สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

1242 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Innovation ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 1242 หน้า
• 24 พฤศจิกายน 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 14 กันยายน 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 13 กันยายน 2560 หมวดหมู่ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้
• 23 สิงหาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

ร่วมตามหา “ขุมทรัพย์ STI กับการสร้างนวัตกรรม” 28-29 ส.ค.60 นี้30 หน่วยงานสมาชิกของศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ร่วมกันสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้ และงานวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม28-29 ส.ค. นี้ มาทำความรู้จักกันให้มา...

• 17 สิงหาคม 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 10 สิงหาคม 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 05 กรกฎาคม 2560 หมวดหมู่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน

AGTECH Innovation STARTUP
• 05 กรกฎาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

  

AGTECH Innovation SECTORAL DEVELOPMENT
• 05 กรกฎาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

• 13 มิถุนายน 2560 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน