สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

3 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ Innovation Policy ”

แสดงผล 3 ผลลัพธ์ จาก 3 หน้า
NIA – สถาบันเอเชียศึกษา – คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ดึง 7 พรรคการเมือง  ร่วมเวทีดีเบต 5 โจทย์นวัตกรรมครั้งแรกของเมืองไทย พร้อมจุดยืนสร้างไทยส...
• 01 พฤษภาคม 2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่ชวนตัวแทนพรรคการเมืองร่วมดีเบตนโยบายนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติการเมืองใหม่ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกับประชาชน นอกจากนี้ ยังเผยถึงนโยบายด้านนวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาของไทยตามแนวคิด 3C...

IFI  ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต
• 16 กันยายน 2563 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์นโยบายนวัตกรรมไทยในหัวข้อ “นวัตกรรมไทย: รังสรรค์นโยบายนวัตกรรมสู้วิกฤต (Innovation Thailand: Crafting Innovation Policy in Time of Crisis)”โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงร่างนโยบายนวัตกรรมไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานฯ ให้กับผู้ท...

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ: Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2
• 01 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

มาแล้วหลักสูตรดีๆ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “CHANGE MAKER” รับภาวะวิกฤต ภายใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน: Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2• หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น Chief Innovation Leadership• หลักสูตรที่จะสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคร...