สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

192 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ IP ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 192 หน้า
วาระโอกาสการครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย
• 22 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำโดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร ได้ต้อนรับนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และคณะสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดียใต้ เนื่องในวาระโอกาสการครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดีย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมประชุมหารือและมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและอินเดีย โด...

Innovation DIPlomacy
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

The Study Project on Development Guidelines of Innovation DIPlomacy mentioned the innovation dIPlomacy accomplishment that National Innovation Agency (Public Organization) (NIA) has practically promoted by recording the essence in the action plan since 2015, and the innovation dIPlomacy global strategy that will be operated within the next three fiscal years...

Innovation DIPlomacy (ไทย)
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

หนังสือโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการทูตนวัตกรรม (Innovation DIPlomacy) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการทูตนวัตกรรมที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ส่งเสริมเรื่องนี้ในทางปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในแผนงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และยุทธศาสตร์โลกทางการทูตนวัตกรรมที่จะปฏิบัติในระยะเวลา 3 ปีงบประมาณข้างหน้า (พ.ศ. 2564 – 2567)

ROBOTIC FARMING
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

การเกษตรด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic Farming) เป็นกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยน อุตสาหกรรมเกษตร โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกัน ได้แก่ การผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Fusion) และการใช้ข้อมูลเชิงลึก ทางเกษตรในระดับโอมิกส์ (Agricultural Multiomics) อาทิ จีโนมิกส์ (Genomics) ทรานสคริปโตมิกส์ (TranscrIPtomics ) เมตาโบโทมิกส์ (Metabotomics) และ โปรติโอมิกส์ (Proteomi...

Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สถานการณ์ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราปล่อย CO2 ทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คาดว่าในปี 2050...

สัมมนา “INTERNATIONAL COLLABORATIVE NETWORK (ICN)”
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหัวข้อ “International Collaborative Network (ICN) : The case of Thailand – Japan PartnershIP Conference” ภายใต้งาน ASEAN NEXT 2019 ประเด็นเสวนา : ทำไมต่างชาติถึงสนใจมาลงทุนในภูมิภาค ASEAN? ตลาดของ ASEAN มีบทบาทสำคัญอย่างไร? มุมมองต่างชาติต่อการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย? ร่วมหาคำตอบร่วมกันได้ในงานสัม...

INNOVATIVE ORGANIZATION PROGRAM
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IPO) สนับสนุนการยกระดับความสามารถในองค์กรและภาคเอกชน ให้เติมโดด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model)

การทูตนวัตกรรม (The Innovation DIPlomacy)
• 17 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

ตีพิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้พัฒนากรอบแนวคิด “การทูตนวัตกรรม” (Innovation DIPlomacy) โดยอาศัยพื้นฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมทั่วโลก เพื่อการยกระดับความเป็นสากล (Internationalisation) ของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System, NIS) ของประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์ (I...

รายงานประจำปี 2561 (ANNUAL REPORT 2018)
• 16 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : N/A

สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ปีแห่งการทูตนวัตกรรม หรือ Innovation DIPlomacy ถือได้ว่าเป็น กลไกสร้างความตระหนักและการรับรู้ต่อศักยภาพทางนวัตกรรมของระบบนวัตกรรมไทย ที่เน้นย้ำต่อ อัตลักษณ์ใหม่ ของนวัตกรรมไทย การทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างสะพานเชื่อมระบบนวัตกรรมโลก เป็นการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นร...

NIA & Bangkok Governor allied! To drive Bangkok to ‘Innovation Metropolis’
• 14 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่ : บล็อก

NIA – BMA proceeding with four innovation zones in Bangkok - BMA Gov. indicates three key challenges for innovators to bring about true urban transformation Bangkok: 24 June 2022: The National Innovation Agency (Public Organization) or NIA, under the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI), is hosting the STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO or SITE 2022, as...