สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
ค้นหาใหม่อีกครั้ง

ถ้าคุณไม่พอใจในผลลัพธ์ด้านล่าง กรุณาค้นหาด้วย Keyword อื่นอีกครั้ง

171 ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ: “ AgTech ”

แสดงผล 10 ผลลัพธ์ จาก 171 หน้า
• 24 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

NIA ร่วมกับม. แม่โจ้
• 16 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ร่วมกับม.แม่โจ้ จัดสัมมนา “AgTech Innovation Forum@แม่โจ้” เป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย วิสาหกิจเริ่ม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าใจมุมมองในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรใน 7 สาขาที่สำคัญ ได้แก่ 1) ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ธุรกิจเกษตรดิจิทัล 3) ธุรกิจเครื่องจักรกลเกษต...

• 13 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

• 11 กรกฎาคม 2561 หมวดหมู่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน

AgTech Innovation Forum @แม่โจ้
• 28 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

 

• 21 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศเชิญชวน

• 18 มิถุนายน 2561 หมวดหมู่ : ประกาศราคากลาง

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Forum”
• 09 มกราคม 2561 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม,อบรมสัมนา

มาร่วมต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ABC center สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ. Startup SE ร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งนักวิจัย และอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานสัมมนา “AgTech Innovation Foru...

AgTech INNOVATION STARTUP
• 05 กรกฎาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม

  

AgTech INNOVATION SECTORAL DEVELOPMENT
• 05 กรกฎาคม 2560 หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม