สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ในงาน Winnovation SocialPad ครั้งที่ 1– “MICE Open House & Networking”

News 26 มีนาคม 2567 103

NIA เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ในงาน Winnovation SocialPad ครั้งที่ 1– “MICE Open House & Networking”

Winnovation SocialPad_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงาน Winnovation SocialPad ครั้งที่ 1 – “MICE Open House & Networking” ภายใต้โครงการ MICE Winnovation – Winning with the Innovation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรมในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการ และขยายผลการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดงานไมซ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
กิจกรรมภายในงานมีทั้งการเสวนา ในหัวข้อ “Government Support For Tech Entrepreneurs” บอกเล่าแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพในการยกระดับนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้จัดงานไมซ์และผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Tech Provider) ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ “How to be successful with tech integration.” และผู้ประกอบการภายในงานยังได้ร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาในกิจกรรม Networking & Business Matching อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย