สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดหลังบ้านบริษัทเครือข่าย “องค์กรนวัตกรรม” ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2023!

29 มกราคม 2566 3,614

เปิดหลังบ้านบริษัทเครือข่าย “องค์กรนวัตกรรม” ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2023!

NIA ขอแสดงความยินดีกับ TOP 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทยและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค้นหางาน ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุระหว่าง 21-35 ปี มากกว่า 10,000 ด้วยคำถามปลายเปิดที่ว่า บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคือ? โดยไม่มีตัวเลือกชื่อบริษัทเป็นตัวชี้นำ และ 50 บริษัทนั้นล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการทั้ง “งาน” และ “คน” โดดเด่นพร้อมทั้งเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับปัญหาโรคระบาด ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นองค์กรที่นำ “นวัตกรรม” มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร จะมีบริษัทอะไรบ้าง? ไปดูกัน!

 

อันดับ 3 | SCG : เอสซีจี 

SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2565 ผู้นำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิทัล Transform ธุรกิจให้ตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นทั้งในด้าน Better Living, Better Health และ Better Future, WEDO จึงได้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์องค์กรในสามด้าน ได้แก่ การนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจเดิม การเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจด้วยสินค้า หรือ บริการรูปแบบใหม่ และการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม เพราะการเติบโตด้วยนวัตกรรมจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่ทักษะ T-shape คือ มีศักยภาพในการเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาทักษะทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ Design, Business และ Technology และมีความ DODEE ทั้ง Mindset Dee, Skillset Dee และ Contribution Dee ซึ่งเป็น Core Value ของ WEDO นั่นเอง นอกจากนี้ SCG ยังเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วมกับ Thailand-Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิกอย่างเป็นรูปธรรม โดย TNIU จะทำหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ผ่านการจัดกิจกรรม Webinar และการให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ของ TNIU ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคมในด้านนวัตกรรมอีกด้วย

 

อันดับ 4 | PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าไปทำงานอยู่เสมออย่าง ปตท. ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่สำคัญมากของประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจที่แตกออกไปหลายแขนง ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาร่วมกันทำงานเป็นจำนวนมาก และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ด้านเศรษฐกิจในหลายๆ ปีไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศในปี 2555 รางวัลชมเชยในปี 2558 และรองอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจในปี 2561 รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วย “นวัตกรรม”

 

อันดับ 7 | Mitr Phol : กลุ่มมิตรผล

มิตรผล บริษัทผู้ผลิตน้ำตาลของคนไทยที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีโรงงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงต่างประเทศ นอกจากธุรกิจอ้อยและน้ำตาลแล้ว ยังมีธุรกิจอื่น ๆ อีก ที่จะทำให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในสายงานได้อีกมาก รวมทั้งยังมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศด้วย มิตรผลยังมีชื่อเสียงด้านการทำงาน และได้รับรางวัลการันตีด้านการทำงานมากมายติดต่อกันหลายปี นอกจากในยังได้ร่วมกับ NIA ในการสร้างย่านนวัตกรรม (ศรีจันทร์-กังศดาน) ซึ่งจะเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่น ก่อให้เกิดกิจกรรมและการลงทุนทางด้านนวัตกรรมในอนาคต เช่น โครงการ Khonkaen Innovation Center ดำเนินงานร่วมกันภายใต้คอนเซ็ปท์ “แก่นของแนวคิด แก่นของความเจริญ แก่นของนวัตกรรม และแก่นแห่งอนาคต”

 

อันดับ 9 | ThaiBev : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ไทยเบฟ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงโดยมีฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนในประเทศ และเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ NIA ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศ และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลได้

 

อันดับ 11 | Kasikornbank : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการเงิน มีแอปพลิเคชันที่ใช้งานสะดวกสบาย จนกลายเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าด้านการเงินและการธนาคารของประเทศ และยังแตกย่อยเป็นอีกหลายธุรกิจและหน่วยงาน โดย Kasikorn Business-Technology Group หรือ “KBTG” ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) ) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2565 นอกจากนี้ KBank ยังให้การสนับสนุนในโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย หนึ่งในกลไกสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันการเงินชั้นนำซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก

 

อันดับ 12 | Bangchak : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจ้าของรางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2563 บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ “Evolving Greenovation” โดยใช้กลยุทธ์ธุรกิจ 3S (Security, Stability, Sustainability) และกลยุทธ์ความยั่งยืน 4 Green ประกอบด้วย Green Business, Green Production, Greenovative Experience และ Green Society มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวที่ก้าวล้ำและเข้าถึงได้ทุกคน นอกจากนี้ยังได้ออกแบบออฟฟิศให้เป็น Smart Office and Smart Display Solution ที่มีความทันสมัยและประหยัดพลังงานเอาใจคนรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อม จึงไม่น่าแปลกใจที่ติดอันดับบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่

 

อันดับ 14 | AIS : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

AIS บริษัทที่มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน พันธมิตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการภายในองค์กรและร่วมมือกับ Partners ผ่านโครงการ AIS the Startup และ JumpThailand พร้อมกับเดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรม ‘FIT FUN FAIR’ ที่จะช่วยทำให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งไปสู่การเป็น Digital Life Service Provider นอกจากนี้ยังได้ผลักดันโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ หรือ ARI Innovation District เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมในย่านอารีย์-พญาไท ร่วมกับ NIA ให้เป็น Sandbox สำหรับ Deep Tech (ARI = AI, Robotics, Immersive &IoT) จึงไม่น่าแปลกใจที่ AIS จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2565 ไปครองอีกด้วย

 

อันดับ 15 | Siam Commercial Bank : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พันธมิตรผู้ร่วมเปิดห้องเรียนนวัตกรรม กับหลักสูตร “NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโตและเข้มแข็งบนฐานนวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

 

อันดับ 18 | Central Group : กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัลเป็นการรวมตัวของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งครอบคลุมการให้บริการด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในไทย และต่างประเทศ NIA จึงได้ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม ผ่านการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้า ณ ห้างเซ็นทรัลสาขาต่าง ๆ เช่น งาน Health & Fit Expo 2022 งาน The Farm

 

อันดับ 22 | Shopee : บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ช้อปปี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขวัญใจคนไทยที่เน้นเรื่อง Internal Career Opportunity ให้พนักงานได้เติบโตทางการงานในมุมที่หลากหลายยิ่งขึ้น หนึ่งในพันธมิตรที่ NIA ได้ร่วมเปิดหน้าร้านสินค้านวัตกรรมในชื่อ “INNOMALL” เมื่อปี 2565 สามารถเข้าไปชมสินค้านวัตกรรมพร้อมกดสั่งซื้อได้ที่ >> Shopee https://shopee.co.th/innomall_officialshop 

 

อันดับ 23 | CP Group : เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้ดำเนินธุรกิจใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ อีกทั้งธุรกิจอาหารอย่างครบวงจรที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ NIA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชนของ 711 ผ่านการจัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งผู้ประกอบการนวัตกรรมของ NIA สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นการต่อยอดการเติบโตอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ CPF ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2564 อีกด้วย

 

อันดับ 28 | Sansiri : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของไทย ที่มีเป้าหมายในการเป็นผู้กำหนดทิศทางของวงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการสร้างความสุขผ่านที่อยู่ที่ดีแล้ว พนักงานก็เป็นสิ่งที่แสนสิริให้ความสนใจเสมอมาเพราะบ้านไม่ใช่ที่เดียวที่คนมีความสุข ที่ทำงานก็ต้องสร้างความสุขให้พนักงานได้เช่นกัน ด้วย Mindset การบริหารแบบนี้จึงทำให้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2562 มาครองได้

 

อันดับ 32 | True Corporation : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีคนรุ่นใหม่ไฟแรงทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก มีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Createch Living Space" ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยทรูเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญที่ทำให้ย่านนวัตกรรม “Bangkok CyberTech District" หรือย่านนวัตกรรม ปุณณวิถีเทค เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปเป็นร่างได้ถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในหลากหลายสาขาของ NIA อาทิ รางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards) ประจำปี 2556 และ PM Award National Startup 2022 : Evangelist of the Year

 

อันดับ 41 | Workpoint : บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เวิร์คพอยท์ องค์กรสื่อที่เต็มไปด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์จนสามารถส่งมอบเป็นความรู้และความสนุนสู่ทุกครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรด้านสื่อที่ดีกับ NIA เสมอมา เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังร่วมกับ NIA ทำให้เนื้อหาที่เข้าใจยากอย่าง นวัตกรรมเชิงลึก หรือดีพเทค เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการผลิตคอนเทนต์ 10 ตอน เกี่ยวกับดีพเทคโดยเฉพาะ

 

อันดับ 49 | PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ผู้ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ LPG ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อและอื่นๆ ที่ปีนี้ได้ไต่อันดับเข้ามาอยู่ในโพล 50 สุดยอดบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดเป็นปีแรก เพราะการส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนโอกาสในการทดลองทำสิ่งที่แตกต่างและสดใหม่ นับว่าเป็นบริษัทคนไทยที่เรียกได้ว่าเป็นม้ามืดมาแรง เพราะนอกจากจะติดอันดับ Top 50 Employers in Thailand 2023 แล้วยังได้รับรางวัลองค์กรแห่งนวัตกรรมในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ที่จัดขึ้นโดย NIA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในฐานะองค์กรที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงบุคคลในองค์กรได้อย่างดี
 
 
ทั้งหมดทั้งมวลคือบริษัท “เครือข่ายองค์กรนวัตกรรม” ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในปี 2023 สำหรับองค์กรอื่นที่ไม่ติดโพลก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะเราสามารถนำจุดเด่นที่โดนใจ “พนักงาน” มาปรับใช้กับองค์กรของเราได้และอย่าลืมที่จะนำ “นวัตกรรม” เข้ามาปรับใช้เพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กร ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปจนถึงกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้สามารถต่อยอดและเพิ่มคุณค่าใหม่ๆ ให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
สำหรับองค์กรที่อยากเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม (Creating an Innovative Organization) เพิ่มเติมก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ NIA Moocs เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://moocs.nia.or.th/course/cio