สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การประชุมออนไลน์ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”

News 24 มิถุนายน 2564 1,610

การประชุมออนไลน์ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”

สนช. นำโดยคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้รับเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป ไต้หวัน เข้าร่วมบรรยายในการประชุมออนไลน์ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar” ภายใต้หัวข้อ “Government Role to Support Innovation Ecosystem & Startup Networking”

ทั้งนี้ คุณปริวรรต ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสนช. ในการสนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มุ่งเน้นในธุรกิจด้าน DeepTech Startup ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มภาคธุรกิจ อันประกอบด้วย  1. AgTech 2. MedTech 3. FoodTech 4. SpaceTech 5. ARITech 

นอกจากนี้ สนช. ร่วมกับ BOI ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นเข้ามาทำงานในประเทศไทย 

รวมถึง สนช. ได้จัดตั้งศูนย์ Global Startup Hub ขึ้น เพื่อมุ่งสนับสนุนและให้คำแนะนำด้านการลงทุนธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยแก่นักลงทุนต่างชาติ และส่งเสริมการขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มภาครัฐ กลุ่มนักลงทุนเอกชนและมหาวิทยาลัย