สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เข้าร่วมงาน Open Tech Summit Thailand 2019 งานสัมมนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยี และ Open Source Solution

News 3 ตุลาคม 2562 1,946

NIA เข้าร่วมงาน Open Tech Summit Thailand 2019 งานสัมมนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยี และ Open Source Solution


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Open Tech Summit Thailand 2019 งานสัมมนาระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยี และ Open Source Solution เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยี รวมไปถึง AI, Machine Learning, Hardware/IoT, Big Data, และ Could Solutions ผ่าน Workshop ที่เข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำของโลกมากมาย ซึ่งงานนี้จัดโดย FOSSASIA ร่วมกับ NIA, UNESCO, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, และ Zymple ณ The Knowledge Exchange for Innovation (KX)

ทั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ได้กล่าวถึงบทบาทและพันธกิจของ NIA ภายใต้กระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเราจะมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้พร้อมสำหรับโลกในอนาคตมากยิ่งขึ้น NIA มีโครงการอบรมบ่มเพาะส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ การให้เงินทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสร้างประกอบธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ การสร้างธุรกิจนวัตกรรมจะไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เรามุ่งเน้นส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนไทยมีศักยภาพและพร้อมที่จะสร้างธุรกิจตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนให้เยาวชนได้ลงมือทำ และสามารถต่อยอดธุรกิจได้จริง

นอกจากนี้ NIA จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประเทศไทยต่อไป

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #OpenTechSummitThailand2019