สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA และ Seoul Business Agency ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย-เกาหลี

News 5 เมษายน 2567 311

NIA และ Seoul Business Agency ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย-เกาหลี

Seoul Business Agency_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ Seoul Business Agency หรือ SBA หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารของกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศรษฐกิจของกรุงโซลด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (SME/Startup) ในเมืองอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพ โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ Mr. Hyunwoo Kim, Chief Executive Director, SBA เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ สาธาณรัฐเกาหลี เนื้อหากรอบความร่วมมือ คือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างกรุงโซลและประเทศไทย การผลักดันและเร่งรัดการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมไปถึงเรื่องส่งเสริมเรื่องการขยายตลาดในระดับสากล
 
ทั้งนี้ SBA โดย Seoul Startup Hub ได้ดำเนินส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (SME/Startup) ในเมืองโซล ด้วยการบ่มเพาะให้องค์ความรู้และจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเริ่มธุรกิจ มีห้องประชุม ห้องทำงาน พื้นที่ทำงานร่วมกัน พื้นที่จัดกิจกรรมส่วนกลาง พื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เช่น Hub Broadcast Station รวมไปถึงมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สตาร์ทอัพได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototyping)
 
ปัจจุบัน Seoul Startup Hub มีทั้งหมด 5 สาขาทั่วกรุงโซล เพื่อส่งเสริมรายอุตสาหกรรมเฉพาะทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ ได้แก่
1) Chang-dong : Hub for new media marketing & tech
2) Seongsu : Hub for ESG Field
3) Gongdeok : Innovation Hub leading startup ecosystem
4) M+ : Corporate venturing center based on R&D complex
5) Scale Up Center : One-stop investment support ecosystem innovation partner
 
ที่ผ่านมา Seoul Startup Hub ได้พัฒนาสตาร์ทอัพไปแล้วจำนวน 2,096 ราย ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน 232.9 Billion (KRW) หรือประมาณ 172.6 Million USD เพิ่มยอดขายให้สตาร์ทอัพ 367.7 Billion (KRW) หรือประมาณ 272.6 Million USD เพิ่มการสร้างงาน 1,869 ตำแหน่ง มีหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 345 หน่วยงาน ตั้งเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานบ่มเพาะและเร่งรัดการพัฒนาสตาร์ทอัพออกสู่ตลาดที่ดำเนินการโดยภาครัฐดีที่สุดในโลก