สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 2"

News 9 เมษายน 2567 275
NIA ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 2"

 

Regional Innovation Fasttrack Southern Region No. 2_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Regional Innovation Fasttrack ภาคใต้ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้อง S.Meeting ชั้น 1 โรงแรมเอส 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 17 บริษัท โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน
 
ภายในงาน ดร.สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA มีการแนะนำบทบาทและหน้าที่ของ NIA และแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ ภายใต้แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลไกการสนับสนุน ได้แก่ กลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation) กลไกการสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital) และกลไกนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest) พร้อมทั้งการบรรยายและ Workshop ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการเงินการลงทุน และการสร้างกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจ" โดย ผศ.พงศกร ศยามล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดในครั้งต่อไป
 
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้แพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
 
สมัครขอทุนได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นี้
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
061-945-1497 (คุณณัฐธิดา)
063-926-6155 (คุณสุพิชฌาย์)
088-964-6684 (คุณศตพร)