สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

นวัตกรรมภาครัฐ Public-sector innovation EP.17 | PACPODCAST

บทความ 17 มิถุนายน 2564 3,976

ในเมื่องานของภาครัฐคือ การให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคม รถเมล์ รถไฟ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณสุขที่สำคัญมากในตอนนี้ นวัตกรรมจะมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไรได้บ้าง? ติดตามได้ใน Episode นี้ “นวัตกรรมภาครัฐ Public-sector Innovation” 


#NIA #Innovation #PublicSectorInnovation #GovTech #Podcast #PACPodcast