homekeyboard_arrow_rightนวัตกรรมภาครัฐ Public-sector innovation EP.17 | PACPODCAST

นวัตกรรมภาครัฐ Public-sector innovation EP.17 | PACPODCAST

ในเมื่องานของภาครัฐคือ การให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคมนาคม รถเมล์ รถไฟ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณสุขที่สำคัญมากในตอนนี้ นวัตกรรมจะมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไรได้บ้าง? ติดตามได้ใน Episode นี้ “นวัตกรรมภาครัฐ Public-sector Innovation” 


#NIA #Innovation #PublicSectorInnovation #GovTech #Podcast #PACPodcast