homekeyboard_arrow_rightNIA เร่งสร้าง DEEP TECH สตาร์ทอัพสายเกษตร ตอบโจทย์ภาคเกษตร ให้เติบโตระดับประเทศ

NIA เร่งสร้าง DEEP TECH สตาร์ทอัพสายเกษตร ตอบโจทย์ภาคเกษตร ให้เติบโตระดับประเทศ


NIA จัดกิจกรรม Open House : AgTech Startup x DeepTech : Growth Journey  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Inno4Farmers 2022 ในการพัฒนา startup ที่มีเทคโนโลยีเชิงลึก สร้างให้เกิดการใช้งานจริงและเติบโตในภาคเกษตร โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าใจ Pain Points ที่แท้จริงของการเกษตรและสามารถเข้าถึงโอกาสในการ scale up ธุรกิจต่อไปได้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและเชิญชวนให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเข้าร่วมโครงการฯ เพราะเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตสูง เป็นที่ต้องการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาทางภาคเกษตรที่มีอยู่หลากหลาย และเป็นความความท้าทายทั้งในประเทศและทั่วโลก และกล่าวเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพในภาคการเกษตรของไทยยังต้องได้รับการผลักดันและร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มจำนวนของสตาร์ทอัพและเพิ่มศักยภาพให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  


NIA จึงมุ่งเน้นที่จะเป็นสะพานเชื่อม เพื่อพัฒนาสตาร์อัพด้านการเกษตรให้มีโอกาสทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านการเกษตร และมีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ให้เกิดบนพื้นฐานการใช้งานวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น เพื่อให้มีความซับซ้อนในเทคโนโลยีที่ลอกเลียนแบบได้ยาก 


พิเศษสุดกับหัวข้อ “เส้นทางการเติบโตของสตาร์ทอัพเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกระดับยูนิคอร์นในเวทีระดับโลก” โดย คุณพรสีห์ุ ตรีวิศวเวทย์ CEO Inari สตาร์ทอัพเกษตร ระดับยูนิคอร์นจากสหรัฐอเมริกา ที่ประสบความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยีในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตได้มาเล่าเรื่องราว และมุมมองเชิงลึกจากธุรกิจที่กำลังเติบโตในระดับโลก ต่อด้วยคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NIA กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ Inno4Farmers 2022 ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ความสำคัญและโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพสายเกษตรที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจให้เติบโต


ปิดท้ายกับการเสวนาเรื่อง “Inno4Farmers : เวทีของความร่วมมือ และการต่อยอดทางธุรกิจ” โดยคุณฤตธัช  สาทรานนท์ Co-Founder Novy Drone และคุณตริน  พงษ์เภตรา กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองของการทำงานร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรผู้นำธุรกิจภาคเกษตร ที่เสริมพลังสนับสนุนให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่จากเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพ


Inno4Farmers 2022 พร้อมเปิดรับสตาร์ทอัพสายเกษตรที่มีเทคโนโลยีเชิงลึก มาร่วมกันเป็น Community และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ Mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ไปพร้อมกันตลอดโครงการ


สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ อย่ารอช้า!! สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค. 2565 


ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่  https://inno4farmers.nia.or.th/ 


ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณมณฑา ไก่หิรัญ  

-โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543  มือถือ : 081-372 9163  อีเมล : montha@nia.or.th 


สามารถรับชมคลิป Open House ย้อนหลังได้ที่นี่  #Inno4Farmers #DeepTechxAgTechStartup #NIA #StartupThailand #SectoralDevelopment #AgriculturalTransformation