สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการระบบนวัตกรรม NIA ร่วมบรรยายในการเสวนาห้วข้อ “เทคโนโลยีกับโลกยุคหลังโควิด-19”

News 2 ธันวาคม 2564 1,102

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการระบบนวัตกรรม NIA ร่วมบรรยายในการเสวนาห้วข้อ “เทคโนโลยีกับโลกยุคหลังโควิด-19”


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการระบบนวัตกรรม NIA ร่วมบรรยายในการเสวนาห้วข้อ “เทคโนโลยีกับโลกยุคหลังโควิด-19” (Technology and the world after COVID-19) ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัย Sasin Center of Excellent ภายใต้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

โดย ดร.กริชผกา ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทุนสนับสนุนและการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสร้างแพลตฟอร์ม (Marketplace) ให้กับผู้ประกอบการ เสริมทักษะความรู้ผ่านสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำหลากหลายสาขา

นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมสำหรับการรับมือวิกฤตการระบาดโควิด-19 เช่น การนำ “IoT” มาแก้ปัญหาการเกษตรสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนและตรวจสอบย้อนกลับได้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยสนับสนุนการทำเกษตรที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ รองรับ นวัตกรรรมแก้ปัญหาการเก็บรักษาสินค้าเกษตร และการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และสร้างแบรนด์ร่วมกันของเกษตรกรและสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ AgTech Connext 

ปิดท้ายด้วยมุมมองความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีจากวิกฤตการระบาดโควิด-19 โดยดร.กริชผกาเน้นให้คำนึงถึงเรื่อง “สุขภาวะ” เป็นสิ่งสำคัญ คนไทยยังต้องเว้นระยะห่าง สังคมไทยต้องมีภูมิต้านทานวิกฤตและเศรษฐกิจไทยต้อง “ฟื้นตัว”