สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมเสวนาแนวทางการระดมทุนในสตาร์ทอัพภายในงาน "Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond" by Katalyst

News 3 เมษายน 2567 331

NIA ร่วมเสวนาแนวทางการระดมทุนในสตาร์ทอัพภายในงาน "Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond" by Katalyst

Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนาทิศทางการลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 ภายในงาน "Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond" ซึ่งจัดขึ้นโดย Katalyst เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ สามย่าน มิตรทาวน์
 
ทั้งนี้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ร่วมเสวนาในหัวข้อการระดมทุนในปี 2024 ร่วมกับ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของทั้งสององค์กร รวมถึงโปรแกรมการส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนแก่สตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง แนวโน้มการลงทุนในปี 2024 โดยเหล่านักลงทุนในวงการสตาร์ทอัพ ได้แก่ คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Managing Director, Beacon VC ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร Executive Vice President at Digital Economy Promotion Agency (depa) คุณเปรมปรีดี กิติรัตน์ตระการ Investment director, PTT ExpresSo และคุณนาเดีย สุทธิกุลพานิช Executive Vice President at Muang Thai Life Assurance (MTL) and Head of Fuchsia Venture Capital ซึ่งทั้งสองหัวข้อเสวนาได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นการเผยทิศทางการลงทุนและระดมทุนในปี 2024 ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับนักลงทุนและสตาร์ทอัพ