สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI และธุรกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือ MoU ระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ NIA และ National IT Industry Promotion Agency

News 6 เมษายน 2567 354

ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI และธุรกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือ MoU ระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ NIA และ National IT Industry Promotion Agency

National IT Industry Promotion Agency_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ National IT Industry Promotion Agency หรือ NIPA หน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที (Ministry of Science and ICT) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพ โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ Mr. Deuk Jung Kim, Executive Vice President of NIPA เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 
NIPA ได้ดำเนินการสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลและ AI ผ่านการส่งเสริมสตาร์ทอัพ การผลักดันการเติบโตของธุรกิจออกสู่ตลาด และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ AI, Cloud Computing, Digital Healthcare, Metaverse, IoT บล็อกเชนและซอฟต์แวร์ ปัจจุบันมีโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนา AI Semiconductor ที่จะถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Smart Monitoring, Precision Medicine, Smart Factory เป็นต้น นอกจาก NIPA จะมีสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้ ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก ได้แก่ อินเดีย (บังกาลอร์) เวียดนาม (ฮานอยและโฮจิมินห์) อเมริกา (ซิลิคอนวัลเลย์) และสิงคโปร์
 
ในการนี้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และคณะได้เข้าชม XR Showroom ของ NIPA พื้นที่จัดแสดงและจำลองการใช้งานเทคโนโลยี XR/Metaverse ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในหลากหลายสาขาอุตสากรรม ได้แก่ Production Industry, National Defense, Nuclear Fusion และ Medical Health
 
ทั้งนี้ กิจกรรมในปี 2024 ที่ NIA และ NIPA จะเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานคือ โครงการ 2024 K-Digital Grand Championship กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจของสตาร์ทอัพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสากล สำหรับสตาร์ทอัพ 5 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้ กำหนดเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 สำหรับผู้ที่สนใจโครงการสามารถรอติดตามได้ที่เพจ NIA และ Startup Thailand