homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ UNESCAP และ GovInsider จัดงาน GovInsider Live 2019

NIA ร่วมกับ UNESCAP และ GovInsider จัดงาน GovInsider Live 2019


NIA ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และ GovInsider องค์กรชั้นนำในการจัดงานด้านนวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation) จัดงาน GovInsider Live 2019 งานประชุมเสวนาทางวิชาการที่ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เจ้าหญิง Sikhanyiso รัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร จากราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี, H.E. Huda Al Hashimi ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Strategy and Innovation ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Li Hongyi ผู้อำนวยการ Open Government Product ประเทศสิงคโปร์ และ Justyna Orlowska ผู้อำนวยการ GovTech ประเทศโปแลนด์

อีกทั้งภายในงาน ยังจัดการแสดงธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย เพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วภูมิภาคที่จะสามารถนำผลิตภัณฑ์และบริการของไทยไปปรับใช้ในองค์กร อาทิ Zipevent แพลตฟอร์มจัดการอีเว้นท์แบบครบวงจร Diamate แอพลิเคชั่นควบคุมโรคเบาหวาน Queue Q แอพลิเคชั่นช่วยให้การจองคิวง่ายดายยิ่งขึ้น และ PharmaSafe แอพลิเคชั่นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการใช้ยา

สามปีที่ผ่านมา การจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงที่ประเทศสิงคโปร์ ครั้งนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีการเติบโตด้านนวัตกรรมและเกิดความตื่นตัวอย่างกว้างขวางเรื่องวิสัยทัศน์นวัตกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยประสบกับความท้าทายในการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค ซึ่ง NIA ได้มีการสร้างย่านนวัตกรรม ที่อาศัยจุดเด่นของทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยายการเติบโตด้านนวัตกรรมสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องอนาคตศาสตร์ เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต


#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #GovInsider #PublicSectorInnovation