homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมกับ TED Fund เปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” หวังปั้นนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่

NIA ร่วมกับ TED Fund เปิดตัว “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ” หวังปั้นนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่ผู้ประกอบการพร้อมดึงออมสินช่วยหนุนเงินทุน สร้างฝันจากไอเดียสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์


NIA และ TED Fund เดินหน้าจัดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐนมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ เน้นส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup เพื่อใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ และสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ตั้งแต่ 500,000 – 1,500,000 บาท

โดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพ จะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ

1. โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ ผ่านการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

2. โครงการ Pre-seed Funding เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า (90/10)

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ

1. INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 1,500,000 บาท

2. UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 750,000 บาท

3. INNOVATION LABS PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 500,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐที่จะมาช่วยสนับสนุนเงินทุนบางส่วนแก่น้องๆ ในการสร้างฝัน ให้สามารถนำไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ทั้งนี้ ภายในงานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ “Special Exclusive Mentor by Minister” กรณีศึกษา Youth Startup ทัศนวิจารณ์ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, กิจกรรม “Youth Startup Sharing Talk” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบผลสำเร็จ จากผู้ประกอบหน้าใหม่ไฟแรง และ “การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion)” โดยทีมผู้บริหารจาก NIA และธนาคารออมสิน

หากน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง สนใจเข้าร่วมโครงการของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Youth Startup Fund, หรือโทร. 02-017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)