สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (Nothern Regional Connect) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14

News 24 มีนาคม 2564 2,144

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (Nothern Regional Connect) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ (Nothern Regional Connect) ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยแนะนำการดำเนินงานของสำนักงานและการทำความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งไทยและต่างชาติในพื้นที่
-------


👉 Like&Follow our FB page Global Startup Hub Thailand for don't miss our news update and coming up activities from NIA & Global Startup Hub