homekeyboard_arrow_rightรมว.อว.นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดฯ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ

รมว.อว.นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดฯ  นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ


วันที่ 12 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรฯ ในครั้งนี้ด้วย