สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ SCB ฉลองความสำเร็จหลักสูตร “IBE รุ่น 2”

News 12 มีนาคม 2564 2,180
NIA จับมือ SCB ฉลองความสำเร็จหลักสูตร “IBE รุ่น 2”
NIA Academy ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB จัดพิธีปิดหลักสูตร “NIA x SCB Innovation Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2” โดยมี ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และคุณเสกสม อินทรลาวัณย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน SME 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร

หลักสูตร “IBE” เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมในกลุ่ม SME ทั้งด้านองค์ความรู้ในการทำธุรกิจนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การบริหารจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ อีกทั้งสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่ประสบความสำเร็จเกิดการร่วมธุรกิจจริงในหลายอุตสาหกรรม 

ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 องค์กร เกิดการจับคู่ธุรกิจสำเร็จแล้ว 81 คู่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายประมาณ 4 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีโอกาสการเกิดธุรกิจสูงอีก 12 ราย โดยจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม และทำสัญญากันต่อไป