สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สำนักงานภาคเหนือ ได้ต้อนรับ Mr. Heikki Karhu

News 18 มีนาคม 2564 1,351

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สำนักงานภาคเหนือ ได้ต้อนรับ Mr. Heikki Karhu

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สำนักงานภาคเหนือ ได้ต้อนรับ Mr. Heikki Karhu, รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานทูต รวมถึงคณะผู้ประกอบการ เพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน และรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งไทยและต่างชาติ
.
.
NIA was a pleasure to welcome special visitors from The Embassy of Finland and special guests from companies in Finland. 
Mr. Heikki Karhu, Deputy Head of Mission, Mr. Kimmo Pekari, Special Advisor, Trade and Economic Affairs, Ms. Teeranuch Richiravanich, Office Administrator Team Finland, and Ms. Gitta Hägg-Lundvall, Coordinator from Embassy of Finland. Mr. Juhani Viiala, Senior Sales Manager (Energy), Pulp and Energy, Asia Pacific, Valmet Co., Ltd., Mr. Antti Aromäki, Managing Director, ST1 company and Mr. Petri Deryng, Managing Director, PYN Asia Research Ltd. Thank you for spending time with us and visit our staff at NIA - Northern Regional Connect, Chiangmai Thailand. We are glad to meet and share our NIA's missions, supports, and collaboration with others. Also, Thank you for your interest in our missions and activities from us to support Startups, Entrepreneurs, Tech company& Industrial to make Thai and international ecosystems. We hope that you will enjoy with your visiting us and have a collaboration in the future.


+++++
👉 Like&Follow our FB page    Global Startup Hub Thailand    for don't miss our news update and coming up activities from NIA & Global Startup Hub