สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ได้รับเชิญจาก EU Business Avenues in Southeast Asia

News 21 มิถุนายน 2562 1,468

NIA ได้รับเชิญจาก EU Business Avenues in Southeast Asia

นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านยุทธศาตร์องค์กร ได้รับเชิญจาก EU Business Avenues in Southeast Asia เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Market Insights By Industry Experts ภายใต้หัวข้อ "Opportunities and Challenges in Innovation and Digital Development"

โดยการบรรยายมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

- การเชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจจากยุโรปเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup ด้าน Digital ในประเทศไทย
- บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบแนวการดำเนินงานของ "Innovation Diplomacy"
- Startup Ecosystem ของประเทศไทย
- Smart Visa
- การเข้ารับบริการ One Stop Service ที่ True Digital Park สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ

ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เข้าร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถานทูต นักธุรกิจไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงาน ประมาณ 100 ราย

#NIA #EU #Startup #SmartVisa #InnovationDiplomacy#TrueDigitalPark #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ