สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จัดเต็มเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับ “กูรู” ให้กับสตาร์ทอัพสายดีพเทคในกิจกรรม NIA Deep Tech Incubation Program @EEC

News 20 กรกฎาคม 2564 931
NIA จัดเต็มเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับ “กูรู” ให้กับสตาร์ทอัพสายดีพเทคในกิจกรรม NIA Deep Tech Incubation Program @EEC
NIA จัดเต็มเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับ “กูรู” ให้กับสตาร์ทอัพสายดีพเทคในกิจกรรม NIA Deep Tech Incubation Program @EEC

จบลงไปแล้วสำหรับกิจกรรม Boot Camp ภายใต้กิจกรรม “บ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือ NIA Deep Tech Incubation Program @EEC” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เมื่อวันที่ 5 15 และ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

ตลอด 3 วัน ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐาน
เข้าใจหลักคิด และหลักปฏิบัติที่สำคัญด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการขยายธุรกิจให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกับองค์กรพันธมิตรในเขต EEC  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Tech Startup มาแบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ แก่สตาร์ทอัพของโครงการฯ ทั้ง 10 ทีมได้เรียนรู้กันอย่างเข้มข้น

วันแรกของกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Silicon Craft  มาแชร์
เรื่องราวการดำเนินธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ที่พลักดันธุรกิจให้เติบโตขยายไปได้ในระดับโลก ในหัวข้อ “Deep Tech scale up การสร้าง deep tech startup สู่การต่อยอดธุรกิจ” เรียกว่าทำให้สตาร์ทอัพ มีแรงบันดาลใจและอยากที่จะประสบความสำเร็จแบบวิทยากรกันเลยทีเดียว ต่อจากนั้น คุณจิรุตถ์ วัตตูม Technology Strategy & Portfolio Manager, SCG  ได้บรรยายหัวข้อ “Deep Tech & Growth Opportunity through Corporate Partnership”  เพื่อให้หลักคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

วันที่สอง ได้รับเกียรติจากคุณอัญชนา วัลลิภากร CEO – Baania มาแชร์ประสบการณ์เส้นทางการเติบโตของธุรกิจ และแนวคิดในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเชิงลึก ในหัวข้อ “Deep Tech Journey : From Big Data to Big Tech Company”  และปิดท้ายกับหัวข้อ  “The Growth Path of Startup and 5G Opportunities” โดย คุณชาริณี กัลยาณมิตร CEO – 5G Catalyst Technologies ที่มาให้ความรู้เรื่องของการเติบโตของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก วิธีการระดมทุน และความคาดหวังของนักลงทุน 

วันสุดท้ายของกิจกรรม ได้รับเกียรติจากคุณมุกด์  สีบุญเรือง ผู้ช่วยเลขาธิการด้านยุทธศาสตร์การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  มาสร้างความเข้าใจเรื่อง “ EEC Industry Landscape & Startup Opportunities” เพื่อให้สตาร์ทอัพมองเห็นภาพรวมกลไกการสนับสนุนและโอกาสการเติบโตขยายธุรกิจใน เขต EEC นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Online Networking  ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ EEC และสตาร์ทอัพในโครงการได้ร่วมพูดคุยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปด้วยกัน เรียกว่าจบงานกันไปด้วยสาระความรู้แบบจัดเต็ม
.