สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

NIA จับมือ Bpifrance ลงนามร่วมส่งเสริมนวัตกรรม ไทย – ฝรั่งเศส ภายใน 5 ปี

News 17 พฤษภาคม 2565 626
NIA จับมือ Bpifrance ลงนามร่วมส่งเสริมนวัตกรรม ไทย – ฝรั่งเศส ภายใน 5 ปี

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ร่วมกับ Bpifrance ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Christian Dubarry, Head of European and International Relations เป็นผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านนวัตกรรมในหลากหลายมิติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยความร่วมมือด้านนวัตกรรมดังกล่าว ได้แก่ การสนับสนุนการเงินและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยและฝรั่งเศสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

จากการลงนามและหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปในการต่อยอดความร่วมมือร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินและการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม 2) การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการลงทุนร่วมกัน และ 3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง ‘การทูตนวัตกรรม’ หรือ Innovation Diplomacy ที่ NIA ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และตอบรับการต่อยอดความร่วมมือในการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน เนื่องในปีแห่งนวัตกรรม 2566 (TH-FR Year of Innovation 2023) เพื่อนำ “นวัตกรรม” ไปเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่อไป