สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA Academy Catalog

News d-none 2 กุมภาพันธ์ 2565 935

NIA Academy Catalog


ผู้แต่ง: NIA

จำนวนหน้า: 40 หน้า


รายละเอียดหนังสือ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมข้อมูลเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อการสร้างแนวคิด สร้างความรู้ และสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของไทย สร้างนวัตกรคนไทยที่แข่งขันได้ในเวทีสากล โดยเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงคุณลักษณะสำคัญของนวัตกรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ INNOVATOR T.R.I.B.E กล่าวถึงข้อมูลหลักสูตรการเรียนรู้ 20 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S DEVELOPMENT) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร (3E DEVELOPMENT) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และการจัดการระดับนโยบาย นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียด 10 เครื่องมือสำคัญ ที่สถาบันวิทยาการนวัตกรรมใช้พัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรมใช้ประเมินความสามารถ และใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมของเหล่านวัตกรด้วย