สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เข้าพบปะและหารือความร่วมมือในการส่งเสริมสตาร์ทอัพกับ La French Tech และ Station F หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

News 29 พฤษภาคม 2566 911

NIA เข้าพบปะและหารือความร่วมมือในการส่งเสริมสตาร์ทอัพกับ La French Tech และ Station F หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 
สืบเนื่องจากการเดินทางเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ได้เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมระบบนิเวศสตาร์ทอัพของฝรั่งเศส-ไทย และแนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพในระดับสากล จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
 
 
1) La French Tech St-Étienne Lyon องค์กรไม่แสวงหากำไรที่เจาะจงดูแลเรื่องการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพใน 2 พื้นที่ในฝรั่งเศส คือ เมืองแซ็งเตเตียน (St-Étienne) และเมืองลียง (Lyon) อยู่ภายใต้ La French Tech หน่วยงานรัฐด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีในฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ (French Tech Mission) ในการรวบรวมเครือข่ายของผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ นักลงทุน ภาครัฐ และผู้ส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ทอัพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดและน่าดึงดูดที่สุดในโลกในการจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และสามารถเติบโตได้ในระดับสากล ผ่านโปรแกรมสนับสนุนทางด้านเงินทุน การบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) การเร่งสร้าง (Accelerator) การเชื่อมต่อกับตลาด โปรแกรมส่งเสริมเฉพาะทาง ครอบคลุมไปถึงการผลักดันนโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ (Ease of Doing Business) ปัจจุบัน La French Tech มีสาขาย่อยตั้งอยู่ใน 100 เมืองทั่วโลก เพื่อสร้างเครือข่ายของระบบนิเวศสตาร์ทอัพในระดับท้องถิ่นและช่วยเรื่องการออกสู่ตลาดต่างประเทศ สำหรับ La French Tech St-Étienne Lyon ทำหน้าที่พัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเมืองแซ็งเตเตียนและเมืองลียง รวบรวมและส่งเสริมให้สตาร์อัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovative SME) ให้เติบโตในระดับสากล โดยอาศัยเครือข่ายที่แน่นแฟ้นของ French Tech ที่มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุน มีโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพที่สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lafrenchtech-onelse.com โดยสตาร์ทอัพสามารถลงทะเบียนสมาชิกและกรอกเรื่องที่ต้องการได้รับการสนับสนุน (เช่น เงินทุน ตลาด การบ่มเพาะ การขอรับคำปรึกษา เครือข่าย) ระบบจะคัดกรองข้อมูลให้เลือกกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการได้ ทั้งนี้ มีรายสาขาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม ได้แก่ Software, Robotics, HealthTech, CleanTech, Mobility, FoodTech, FinTech, SportTech, Retail, Industry, EdTech, Entertainment เป็นต้น สำหรับผู้บริจาคเงินให้องค์กรจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย
 
 
2) Station F แคมปัสสำหรับสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกรุงปารีส ด้วยพื้นที่ 35,000 ตร.ม. มีสตาร์ทอัพ 1,000 บริษัท ใน 30 รายสาขาอุตสาหกรรม ภายในพื้นที่ได้มีการรวบรวมหน่วยงานที่มีความสำคัญในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 30 หน่วยงาน มีบริษัทขนาดใหญ่ 25 บริษัท (Amazon Web Services, Google, META, Microsoft, LVMH) มีโครงการและบริการส่งเสริมสตาร์ทอัพมากกว่า 30 โครงการ มีสมาชิกที่มาจาก 50 ประเทศทั่วโลก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หน่วยงานที่ดูแลด้านการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC, CVC) เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำตลอดสัปดาห์ให้กับสมาชิกและหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างเครือข่าย นอกจากนี้ Station F ยังมีบริการที่พักในราคาจับต้องได้สำหรับสตาร์ทอัพที่มาจากต่างประเทศ มีพื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนกลางอยู่อาศัยร่วมกัน ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพที่เป็นสมาชิกใช้บริการที่พักนี้ 600 คน
 
 
จากการประชุมหารือร่วมกัน มีโครงการที่สามารถดำเนินการร่วมกันในอนาคตได้ ดังนี้
1) โครงการ Launching และ Landing Pad ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนสตาร์ทอัพเพื่อเรียนรู้ตลาดของทั้ง 2 ประเทศและตลาดสากล ภายใต้โครงการ Global Startup Hub ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2) การประชาสัมพันธ์โครงการของ La French Tech ที่เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพจากทั่วโลก
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการออกแบบโครงการพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพ