สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จับมือ Korean Tourism Organization การท่องเที่ยวเกาหลี ร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพสาย Travel Tech

News 8 เมษายน 2567 288

NIA จับมือ Korean Tourism Organization การท่องเที่ยวเกาหลี ร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพสาย Travel Tech

Korean Tourism Organization_1.jpg

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ Korean Tourism Organization หรือ KTO การท่องเที่ยวเกาหลี กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่องการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมสตาร์ทอัพรายสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA และ Mr. Kim Dong II, Executive Vice President of KTO เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ สาธาณรัฐเกาหลี
 
มีกรอบความร่วมมือดังต่อไปนี้
1) พัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพสาขาการท่องเที่ยว (Travel Tech Startups)
2) ผลักดันและเร่งรัดการเติบโตของธุรกิจที่มีศักยภาพผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุน และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนและหน่วยงานพันธมิตร
3) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นระหว่างไทยและเกาหลีใต้
4) ร่วมกันส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
ในการนี้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA นางสาวกฤษณา แซ่เฮ้ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) และผู้อำนวยการ BOI สำนักงานกรุงโซล และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม HiKR Ground อาคารนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ภายใต้แนวคิด (Our) daily life + (My) experience เล่าถึงการสัมผัสคอนเทนต์การท่องเที่ยวเกาหลีแบบใหม่ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน HiKR Ground มีทั้งหมด 5 ชั้น จัดแสดงคลื่นวัฒนธรรม K-pop แฟชั่น ดนตรี ศิลปิน ผ่านจอ Panoramic Media-Wall และการจำลองฉากในมิวสิกวิดีโอ รวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เช่น เครื่องสำอาง อาหาร เป็นต้น
 
ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าวและตามที่รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่ง NIA ได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักร่วมจัดงาน SPLASH: The New Creative Power จึงได้เชิญ KTO เข้าร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมให้กับเกาหลีใต้ สามารถรอติดตามข้อมูลงาน SPLASH: The New Creative Power ได้ที่เพจ NIA หรือ Startup Thailand เร็วๆ นี้