สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมตัดสินผลงานนวัตกรรมในงาน 'KU Innovation Contest'

News 2 กุมภาพันธ์ 2565 611
NIA ร่วมตัดสินผลงานนวัตกรรมในงาน 'KU Innovation Contest' 

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบตัดสิน (KU Innovation Contest) 10 ทีมสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ

การประกวดในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานนวัตกรรม และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ BCG ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากต้นยูคาลิปตัส” 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  คุณรัฐ เปลี่ยนสุข สถาปนิกและนักออกแบบชื่อดัง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอีกด้วย