homekeyboard_arrow_rightกล้วยน้ำไท ก้าวไกลสู่ย่านนวัตกรรม

กล้วยน้ำไท ก้าวไกลสู่ย่านนวัตกรรม


‘กล้วยน้ำไท’ ย่านเก่าแก่บริเวณถนนพระราม 4 กับถนนสุขุมวิทที่เคยอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน ปัจจุบันย่านแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่พร้อมจะดึงดูดกลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-up) ให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวย่าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งอันเป็นแหล่งงานและที่อยู่อาศัยใกล้ใจกลางกรุงเทพ พื้นฐานของความเป็นย่านที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเสมอมา

ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไทมีเป้าหมายมุ่งเน้นการธุรกิจนวัตกรรมบนความคิดสร้างสรรค์และดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจเพื่อดึงดูดกลุ่มนักทุนและ Start up ให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมของย่าน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม สร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคสร้างสรรค์ให้กลายเป็นย่านที่น่าอยู่ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือการจ้างงาน ผู้คนในชุมชนให้ตอบรับความร่วมมือพร้อมช่วยกันผลักดันให้กลายเป็นชุมชนย่านนวัตกรรม อันจะนำไปสู่ การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม และการเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในระดับนานาชาติ ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายการพัฒนาย่านนวัตกรรม

ใจกลางมหานคร


ด้วยทำเลที่เป็นท่าเรือซึ่งตั้งอยู่ใจกลางมหานคร “คลองเตย” จึงนับเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่ง ตลาดคลองเตย นอกจากจะเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ ขับเคลื่อนธุรกิจอาหาร แลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งปากท้องของพ่อค้าแม่ขายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยเพื่อมาตั้งร้านอยู่ในบริเวณย่านกล้วยน้ำไทนี้มากว่าศตวรรษ แต่เมื่อเพียงข้ามคลองเส้นเล็ก ๆ ที่พาดผ่านทางด้านหน้าของตลาดไปก็จะได้พบกับคลองเตยในอีกบุคลิก ตึกหน้าตาทันสมัยในอีกฟากหนึ่งของคลองเตยที่คุณอาจเคยได้ยินหรือเห็นผ่านตามาบ้างในชื่อของ “FYI Center” อาคารสำนักงานแนวคิดใหม่ที่ใส่ใจในความคิดสร้างสรรค์ใจกลางย่านคลองเตย บนห้าแยก ณ ระนอง แห่งนี้ ซึ่งได้เข้ามาสร้างสีสันและทำให้มุมมองของผู้คนต่อคลองเตยเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความชัดเจนในคอนเซ็ปต์ และความตั้งใจในการกระจายแหล่งธุรกิจออกมาจากย่านหลัก ๆ อย่างสีลมและสาธร ยิ่งตอกย้ำศักยภาพทางธุรกิจให้กับย่านนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การผสมผสานความทันสมัยกับความเป็นย่านเก่าแก่นี้เองทำให้คลองเตยมีเสน่ห์ และเพิ่มศักยภาพที่จะก้าวสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจแบบนวัตกรรมได้ไม่ยาก ถัดมาบริเวณฝั่งตรงข้ามแม่น้ำของย่านคลองเตยคุณจะพบกับ “บางกระเจ้า” ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์

ถนนสายหลักที่ไม่เคยหลับใหล

หากพูดถึงย่านกล้วยน้ำไทแล้วคงจะขาด “สุขุมวิท” ถนนสายหลักที่ไม่เคยหลับใหลอันเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงเทพมหานครสายนี้ไปไม่ได้ และสุขุมวิทตรงย่านกล้วยน้ำไท คือ ซอยสุขุมวิท 42 หรือซอยกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นถนนสายเล็ก ๆ ที่เป็นเหมือนท่อลำเลียงความเจริญของย่านสุขุมวิทให้เข้าสู่ถนนพระราม 4 ที่เป็นจุดศูนย์กลางของย่านกล้วยน้ำไท การเชื่อมโยงนี้มีนัยยะสำคัญและเกื้อหนุนกันจนถึงกับต้องใช้ชื่อของซอยนี้มาจำกัดความย่าน นวัตกรรมภายในย่านกล้วยน้ำไทจะถูกส่งต่อและเกื้อหนุนไปให้ย่านวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ของสุขุมวิทได้

ห่างออกไปไม่ใกล้ไม่ไกลนักปรากฏให้เห็น “ตรีมิตร” ซอยที่ตั้งอยู่อย่างเอกเทศน์ภายในย่านกล้วยน้ำไท ตรีมิตรอาจไม่ได้เชื่อมต่อกล้วยน้ำไทกับย่านใด แต่ตรีมิตรคือฐานทัพสำคัญของแหล่งรวมข้อมูลทางการศึกษาและนวัตกรรม ที่พร้อมจะสนับสนุนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทุกรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตภายในย่านนี้ และที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านตรีมิตรนั่นเองคือ “ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต” ศูนย์ที่ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตรุ่นใหม่และนักลงทุนเป็นแหล่งรวมเครื่องมือและเครื่องจักร สำหรับทดลองสร้างนวัตกรรมใหม่และให้คำปรึกษาเรื่องเงินทุน

การจัดทำฐานข้อมูลเมือง หรือ KIID MAP

อีกหนึ่งความน่าสนใจของย่านนี้ คือ การจัดทำฐานข้อมูลเมือง หรือ KIID MAP ที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่มาแสดงในรูปแบบ Big Data ออนไลน์แพตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างโอกาสการประกอบธุรกิจภายในย่าน โดยฐานข้อมูลนี้ จะแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่


ข้อมูลทางด้านกายภาพ สามารถเข้าไปวิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจ ข้อมูลนี้จะช่วยส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของเมือง


ข้อมูลเศรษฐกิจ สามารถบ่งบอกธุรกิจหลักในพื้นที่ ได้ คือ E-logistic, E-commerce และ New media เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุนให้เข้ามาประกอบธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่


ข้อมูลเครือข่าย จะดีแค่ไหนเมื่อคุณเข้ามาทำธุรกิจภายในย่านโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ค่อยให้การสนับสนุนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็ว KIID MAP ได้รวบหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจของคุณไว้ด้วยย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไทเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบย่านนวัตกรรมของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การปฏิรูปฟื้นฟูพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าแห่งนี้ให้ก้าวสู่การเป็นย่านนวัตกรรม (Innovative District) ถือเป็นความท้าทายและจะสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาเมือง

.

เอกสารอ้างอิง


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. แนวคิดในการปรับปรุงย่าน.   KiiD KLUAYNAMTHAI INNOVATIVE INDUSTRIES DISTRICT บทสรุปผู้บริหาร.