homekeyboard_arrow_rightNIA นำโดย ผู้อำนวยการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ P-Mask

NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ P-Mask


NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ P-Mask ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ได้รับทุนจาก NIA ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในย่านนวัตกรรมสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก โดยได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการแพทย์ให้มากขึ้น

นวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ ประกอบด้วยฟิวเตอร์ที่ทำมาจาก PTFE  หรือ Teflon ซึ่งมีความสามารถในการกรอง ทั้งฝุ่น และ เชื้อโรค (ไวรัสและแบคทีเรีย) ที่มีขนาด 0.1-0.3 ไมครอนได้ที่ 95% และ 0.5 ไมครอน หรือใหญ่กว่าที่ 99% และใช้ผ้าที่ผสมซิลเวอร์นาโนที่มีความเข้ม 180-200 ppm เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังและจากน้ำลายของผู้ใช้ ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นจากการใช้งาน  หายใจได้ง่าย เทียบเท่าหน้าการอนามัย (Surgical Mask) และสามารถถอดแยกเพื่อทำการซักล้างได้

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่