สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dato' Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

News 19 พฤศจิกายน 2564 1,005

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dato' Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย 


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dato' Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่าง NIA และมาเลเซีย อาทิ ความร่วมมือกับ Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ในการร่วมจัดงานสัมมนาประจำปี Southeast Asia Startup Assembly (SEASA) อีกทั้งยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมในหลากหลายมิติ ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่างสองประเทศ และขยายขอบเขตความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน การผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเกษตร การประชาสัมพันธ์โครงการ SPACE-F เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมด้านอาหาร และการมุ่งพัฒนาเครือข่ายเยาวชนนักนวัตกรผ่านโครงการ STEAM4INNOVATOR เป็นต้น