สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เปิดผลการจัดอันดับดัชนีเมืองนวัตกรรมโลก Innovation Cities™ Index ปี 2022-2023 โดย 2thinkNow

5 เมษายน 2566 847

เปิดผลการจัดอันดับดัชนีเมืองนวัตกรรมโลก Innovation Cities™ Index ปี 2022-2023 โดย 2thinkNow

Innovation Cities™ Index
 
กรุงเทพฯ ขยับขึ้น 27 อันดับ เป็นที่ 145 ของโลกและที่ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ โดยตัวชี้วัดสำคัญในการจัดอันดับ เช่น การส่งเสริมการค้า (Trade Promotion) การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละเมือง (Benchmark Study) และตัวชี้วัดอื่นๆ ด้านนวัตกรรม
 
โดยเมืองนวัตกรรมที่สามารถครองแชมป์อันดับ 1 ของโลกติดต่อกันสองปีซ้อนก็คือ "โตเกียว" เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ด้วยความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมสอดประสานกันทำให้โตเกียวกลายเป็น “เมืองที่มีระบบนิเวศเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม” ทั้งนโยบายและบริหารจัดการภาครัฐดี โครงสร้างพื้นฐานดี ความร่วมมือของภาคเอกชนดี และมีความพร้อมด้านความรู้และทุนมนุษย์ซึ่งหมายถึงการ ให้บริการข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ "โตเกียว" เป็นเมืองนวัตกรรมที่ยั่งยืนและเชื่อมโยง
 
 
สามารถดูผลการจัดอันดับเมืองนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาคได้ที่