สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ฉลอง 3 ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม”

News 2 เมษายน 2564 4,942

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ฉลอง 3 ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม”

31 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ฉลอง 3 ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม”  


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “NIA academy จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคน โดยก้าวต่อไปเรามุ่งสร้างคนให้เป็น “INNOVATOR TRIBE” ส่งเสริมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้นิยมการใช้ชีวิตและทำงานในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อสร้างอาชีพ "นวัตกร"


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม กล่าวว่า “จากการประเมินผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรต่างๆ สามารถสร้างผลกระทบได้ถึง 5 ระดับ ตั้งแต่การสร้างไอเดีย การพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม การเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาแล้วกว่า 75,000 คนในทุกระดับทั่วประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมากกว่า 900 องค์กร เกิดเครือข่ายพันธมิตรกว่า 200 หน่วยงาน/องค์กร”


สถาบันฯ จะมุ่งมั่นต่อไปในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ผ่าน 10 ชุดเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ 5 เครื่องมือพัฒนาศักยภาพ 2 เครื่องมือประเมินและกำหนดมาตรฐาน และ 3 เครื่องมือทรัพยากรสนับสนุน  ซึ่งจะถูกหยิบมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับความสามารถและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็น INNOVATOR TRIBE


นอกจากนี้ ในงาน ดร. พันธุ์อาจ และ ดร.กริชผกา  ยังจัดทัพผู้ที่ผ่านการเข้าอบรมจากสถาบันฯ มาเปิดประเด็นสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมสู่การเป็น 

INNOVATOR TRIBE ที่ประสบความสำเร็จจากคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ

T-Thinkering โดย คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

R-Resilience โดย คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

I-Insight โดย คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด

B-Bridging โดย คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด (Happenn)

E-Entrepreneurship โดย คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


พร้อมเปิดตัว 15 หลักสูตรไฮไลต์ ที่พร้อมขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของชาติต่อไป

ติดตามความน่าสนใจและสาระต่าง ๆ ในงานได้ทาง

...............................